GDPR på Nova

Nova Software har etablerat en s.k Dataskyddsgrupp, vilken kommer ledas av Jimmy Fransson i rollen som registrerat Dataskyddsombud (DPO – Data Protection Officer).

Syftet med denna gruppering är enkelt beskrivet att över tid tillse efterlevnad av GDPR.

I dataskyddgruppen ingår utöver dataskyddsombudet, Nova Softwares IT-chef, Kvalitetschef samt Verksamhetsspecialist.

Efter att projektet GDPR avslutas den 25 maj kommer dataskyddsgruppen fortsätta och förvalta frågor kopplat till GDPR.