Fjärrhjälp

För att kunna hjälpa dig bästa sätt kan vi behöva be dig att starta en fjärrhjälp mot oss så att vi kan se din dator och så att du kan visa oss problemet.

1. Tryck här för att starta

2. Välj Kör

Du kan få en säkerhetsvarning.
Välj Kör och klicka på Ja i dialogrutan som öppnas.

3. ID och Lösenord

Ange Ditt ID och Lösenord för den supportperson som du pratar med.