Driftsinformation

Här finns information om planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten för våra tjänster. Det kan röra sig om avstängning i samband med uppdatering eller driftstörning som uppstår av andra skäl.

Planerade och oplanerade avbrott

Servicenivårapporter

Releaser | Rättningar