Konsultation, handledning mm

Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasieskolor. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, närvaro och omdöme. Vi är väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller t.ex. timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system. Konsultation, handledning mm bidrar till att snabbt komma igång, finslipa och utveckla arbetet med verksamheten.

Vi har kunniga produktspecialister och de fungerar både som konsulter och handledare. Ta chansen att utveckla skolans verksamhet med hjälp av oss.

VERKSAMHETSUTVECKLING  
Närvaroeffekten      Måltidskollen
Schemauppdrag      Resursoptimering
Läsårsplanering      Rapporter och Undersökningar


KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om konsultation, handledning och workshop.