KURSUTBUD
Genom att gå våra värdeskapande kurser i våra kurslokaler, på plats hos dig, eller genom webbvisningar kan arbetsuppgifterna hanteras på ett smart och tidseffektivt sätt. Kurserna bidrar till att kommunen/organisationen säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. De ger också en bra grund för skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling.

Kursutbud

KONSULTATION, HANDLEDNING OCH WORKSHOP
Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasieskolor. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, närvaro och omdöme. Vi är väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller t.ex. timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system. Konsultation, handledning och workshop bidrar till att snabbt komma igång, finslipa och utveckla arbetet med verksamheten.

Konsultation, handledning och workshop

Välkommen att boka!

bokning@novasoftware.se, 0515-777 888

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om kursutbud i Skola24 Schema.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om kursutbud i Skola24.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om konsultation, handledning och workshop.