SKOLA24

Skola24 är designat för att ge dig ett stöd i arbetet med t.ex. schemaläggning, elevers närvaro eller frånvaro, omdömen och rapporter.

Skolan är komplex, de individuella behoven många och ständiga förändringar är en del av dagen. Skola24 är ett flexibelt system som har valbara funktioner och kan anpassas till olika verksamheter.

SKOLA24 GÖR JOBBET
Skola24 kompletterar Google Apps For Education och Office 365 med fler och valbara funktioner i den skolplattform som organisationen vill ha. 

Genom lektionsexport från Skola24 till andra system skapas också möjlighet att kombinera olika funktioner från olika leverantörer.

FUNKTIONSPAKET
Skola24 består av funktionspaket som kan kompletteras med tillval. 

Skola24 Schema är marknadsledande för skolans arbete kring schemaprocessen. 

Skola24 Schema har lösningar för att kunna hantera dagens utmaningar i skolan. Avancerad schemaläggning, tjänstefördelning, rapporter och webbfunktioner stöder verksamhetens och omvärldens behov av flexibilitet, information och samarbete.

Tillval till Skola24 Schema: Rapportmodul och Rapport Tjänstestorlek (SCB).

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. 

Skola24 Frånvaro i kombination med Skola24 Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar som underlättar uppföljningen på såväl individnivå som för hela klasser.

Tillval till Skola24 Frånvaro: Telefonanmälan, Sms-avisering, Ledighetsansökan och Måltidskollen.

Skola24 Omdöme ger läraren ett enkelt stöd i arbetet med varje elevs kunskapsutveckling. 

Skola24 Omdöme har en likvärdig och praktisk utformning av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. För att få en bra översikt över elevens utveckling fungerar rapporterna som underlag för lärarens information och kommunikation till elev och förälder.

Skola24 Förskola/Fritidshem ger förskolan/fritidshemmet rätt förutsättningar för att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera barnets närvaro.

I Skola24 Förskola/Fritidshem registrerar föräldrar enkelt barnets närvaro, tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När förskolan/fritidshemmet har avvikande öppettider som t.ex. lov kan föräldrar lägga in barnets närvaro på de dagarna det gäller.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Skola24.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Förenklad inloggning med SSO.

Vill du veta mer om våra produkter? 

info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2