#närvaroeffekten

NÄRVARANDE UPPVÄXT - ALLA ELEVERS RÄTT TILL UTBILDNING

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt. 

Närvaroarbete ser väldigt olika ut på olika skolor. Det viktigaste är att rutiner och IT-stöd fungerar tillsammans och att både ogiltig och giltig frånvaro uppmärksammas.

I Sverige finns inga riktlinjer för registrering och rapportering av frånvaro. I de flesta system delas registreringen in i giltig frånvaro, ogiltig frånvaro och närvaro. Variationen av anledningar till frånvaro är mycket stor och även hur föräldrar och skola registrerar, reagerar och agerar på frånvaro.

Närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat.

Schema
Planering för närvaro - vikten av ett bra, individuellt och exakt schema

Motivera
Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad - vilja, förståelse, möjlighet och rätt system

Registrera
All frånvaro måste registreras - frånvaro anmäls, lektioner rapporteras och ledighet beviljas

Reagera
Elevens närvaro är viktig - motverka frånvaro redan från första tillfället 

Agera
Samverka i skolnärvaroarbetet - underlätta återgång till närvaro