Om Nova Software

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan.

Vår produkt Skola24 är designat för att stödja skolans processer för tjänsteplanering, schemaläggning, frånvaro- och närvarohantering samt omdöme.

Vi brinner för skolan och vill göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav. Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasieskolor. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, närvaro och omdöme. Vi är väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller t.ex. timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system.

RESA
Vårt huvudkontor ligger mitt i centrum vid Stora torget på Storgatan 5A i Falköping. Falköping ligger i Västergötland vid riksväg 46/47 och Västra stambanan. Det är ungefär 1,5 km från järnvägsstationen till vårt kontor.

PARKERING
Det är lätt att parkera i Falköping. Falköpings kommun använder P-skiva.

 

Läs om våra produkter