Releaser | Rättningar

På den här sidan finns information kring våra utförda releaser och rättningar. Till höger på sidan finns information om kommande releaser och rättningar.

 

2018-11-15 RÄTTNING

 • Lektionsexporten - problem med utläsning av lektioner

 2018-11-09 RÄTTNING

 • Delar av systemet går långsamt

 2018-11-01 RÄTTNING

 • MobilApp - Frånvaroanmälan ger felmeddelande och anmälan går ej igenom

2018-10-31 RÄTTNING

 • Lektionsexport - uppdatering av konfiguration

2018-10-30 RÄTTNING

 • SCHEMA - Fel vid Export till Extens

2018-10-29 RÄTTNING

 • VH med flera barn når inte all funktionalitet i Skola24

2018-10-26 RELEASE 2018 nr.02-sp3

Information om releasen.

2018-10-18 UPPDATERING

 • LEDIGHETSANSÖKAN - Optimering av listvy
 • FRÅNVAROANMÄLAN - Extern tjänst uppdaterad

2018-10-09 UPPDATERING av Skola24 Schema

 • Rapport Tjänstestorlek (SCB) - Inställning för att anpassa underlaget till SCBs mall.

2018-10-05 RÄTTNING av SSO

2018-09-28 UPPDATERING av SSO

2018-08-31 RELEASE 2018 nr.02-sp2

Information om releasen.

2018-07-24 UPPDATERING av Skola24 MobilApp för Android

Uppdatering gäller främst Android P (ver.9)

 • Smart Lock används nu för att spara inloggningsuppgifter

2018-07-20 RELEASE 2018 nr.02-sp1 hf3

Ny funktionalitet

 • NÄRVAROLISTA - Möjlighet att markera flera barn vid in-/utcheckning

Rättningar

 • NÄRVAROLISTA - Detaljvy visar fel planerad tid i Chrome
 • RAPPORT - Aktiveringskoder för föräldrar visar fel vid filter på "Visa endast inaktiva konton"
 • SCHEMA - Problem vid publicering av schema för elev som byter skola om elev har samma ID för schemavisare som annan elev på den nya skolan

2018-06-27 RÄTTNING

 • ORGANISATIONSEXPORT - Tjänst går ej att anropa

2018-06-18 RÄTTNING

 • SCHEMA - Realisering av schema uppdaterar inte elevs namn

2018-06-15 RELEASE 2018 nr.02-sp1

Information om releasen.

2018-05-28 RÄTTNING

 • ORGANISATIONSEXPORT - Uppdatering av kontraktet.

2018-04-20 RÄTTNING

 • FS/FTH - LOVSCHEMA - Öppna och behandla lovschema tar lång tid alernativt ger felmeddelande

2018-04-13 RÄTTNINGAR

 • SCHEMA - NOVASCHEM går ej att publicera till Skola24
 • SCHEMA - Elevid visar lösenord vid samlingsschema för elev om lösenord är valt som elevid för schemavisare
 • SCHEMA - Fel vid ändring av grupp/klass för elev via Formulär-Elev
 • SCHEMA - Felmeddelande vid Export-Extens vid många plus/minus-elever på lektion

2018-04-11 RÄTTNINGAR

 • SCHEMA - Problem att uppdatera schemaprogrammet för vissa kunder.
 • FS/FTH - REGISTRERA SCHEMA - stängda dagar var inte förvalda som stängda
 • LEDIGHETSANSÖKAN - Felmeddelande för vissa användare vid öppna ledighetsansökan

2018-04-06 RELEASE 2018 nr.02

Information om releasen.

2018-03-16 RÄTTNINGAR

 • LEDIGHETSANSÖKAN - Vårdnadshavare får inget svar efter beslut om skola har inställning "I första hand SMS annars E-post" eller "SMS".
 • FS/FTH - Frånvaroanmälan går ej ta bort om den kvitterats av personal.

2018-03-07 RÄTTNINGAR

 • FS/FTH
  • LOVSCHEMA - Inget e-post-utskick till vårdnadshavare om nytt lovschema att besvara om skolan har inställning av utskicksmetod "I första hand SMS annars E-POST".
  • FRÅNVAROANMÄLAN - Inget e-post-utskick till vårdnadshavare om att personal har kvitterat om skolan har inställning av utskicksmetod "I första hand SMS annars E-POST".

2018-03-02 RÄTTNINGAR

 • FS/FTH
  • LOVSCHEMA - Timeout-problem vis skapa lovschema
  • LOVSCHEMA - Optimering av lovschema

2018-02-26 RÄTTNINGAR

Rättningar för FS/FTH

 • NÄRVAROLISTAN
  • Nya frånvaroanmälningar syntes ej vid automatisk uppdatering
  • Ej visa passerade frånvaroanmälningar
 • LOVSCHEMA - barn utan koppling till vårdnadshavare syntes ej i listan för lovschema
 • IMPORTERA PERSONAL - Avdelning och Signatur ska vara valfri

2018-02-16 UPPDATERING av Novaschem 2013

 • Ny uppdaterad kalender som fungerar för läsåren 18/19 och framåt.

Mer information om uppdateringen.

2018-02-15 RÄTTNINGAR

 • FS/FTH
  • Kan inte radera grupper i användargränssnittet
  • Vissa skolor kan inte öppna Grundinställningar för skola
  • Importera barn  - ny avdelning skapas ej

2018-02-07 RÄTTNING

 • SSO - Användare med enbart roll F-personal (Förskola/Fritidshem) kunde inte logga in via SSO.​

2018-02-02 RELEASE 2018 nr.01

Information om releasen.

2018-01-24 RÄTTNING

 • IMPORTERA BARN - rättning av importfunktion för barn

2018-01-16 RÄTTNING

 • Jusering av organisations-API

2018-01-12 RELEASE 2018 nr.00

Information om releasen.