Nova CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt mot människor och miljö. CSR integreras som en naturlig del i verksamheten, i Novas affärer och i relationerna till intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer, nätverk m.fl.

NOVA MÖTER UNGDOMAR
Nova Software vill öka intresset för teknik inom skolan och på det sättet hoppas vi att fler väljer att utbilda sig och senare arbeta inom detta område. Vi önskar trigga intresset och samtidigt ge dem en möjlighet att upptäcka den mångfald av roller ett modernt IT-företag behöver för att lyckas.Vi kommer under 2017 att delta i olika mässor riktade mot skolelever och samarbetar med tech-centra som Dalenium Science Park.